Hvad betyder GDPR for QBIS-kunder?

Her har vi samlet nogle oplysninger om, hvordan den nye databeskyttelsesforordning vil påvirke dig, som er kunde hos QBIS.

Forpligtelser for dem, der håndterer personlige data

Den nye databeskyttelsesforordning gælder for alle personoplysninger, og du har sikkert arbejdet med GDPR-spørgsmål i nogen tid, ligesom vi hos QBIS.
Dette arbejde handler i vid udstrækning om at kortlægge de personoplysninger, der behandles i virksomheden, kategorisere de personoplysninger du behandler, og angive, hvorfor du har dem.

Personen, der håndterer personoplysninger, skal sikre, at disse behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen, nøjagtigt som det er relevant, afhængigt af om du er dataansvarlig eller databehandler.

Dataansvarlig

Begrebet dataansvarlig omfatter den organisation, der bestemmer, hvad de indsamlede personoplysninger skal bruges til, og hvordan de må administreres. Det er således ikke en udvalgt person, men hele firmaet eller organisationen.

Databehandler

En databehandler er en organisation, der behandler personlige data på vegne af den registeransvarlige og altid er uden for organisationen af personoplysninger.

QBIS og GDPR

Vi vil ikke foretage ændringer i vores produkter eller tjenester, der påvirker dig som kunde. Vi anbefaler dog, at du gennemgår din GDPR-ledelse, så du overvejer din rolle i forbindelse med personlig data og QBIS’ rolle som personlig datakonsulent, når loven træder i kraft.

Dataansvarlig (DPO) for QBIS

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vores arbejde med GDPR ser ud, eller hvis du har spørgsmål om vores budgivning, bedes du kontakte vores dataansvarlige på gdpr@qlogic.se